Đây là những máy uốn sắt kích thước lớn, được thiết kế đặc biệt cho các công trình kỹ thuật dân dụng như xây dựng tàu điện ngầm, đường sắt vận chuyển nhanh và xây dựng cầu, v.v.